Tohu Whakamarama

Logo Explanation

Koenei ngā kaitiaki o to mātau kura. Tirohia Te Whakamaramatanga

These are representations of the kaitiaki of our kura. See Te Whakamaramatanga.

Whakatauakī

Vision & Mission

Tohu Whakamarama

Logo Explanation

Te Whakamaramatanga

Kura Logo.

The Back Bone (The three Rays)

Represents: The Father, The Son & The Holy Spirit
Teachings & Blessings that come from above, travel through the Wheke (Kaiako & Tamariki)

Te Puku o Te Wheke (Octopus)

Represents: Kaiako & Tamariki, that forms the shape of Whale Island.
The head of the Wheke is the Kaiako and the Tentacles are the Tamariki.

Tuna: (Eel)

Represents: The Awa & the Kura.
The Water signifies cleansing & the Tuna links into the Mangopare.

Mangopare (Caretaker)

Represents: Kaitiaki.
Our Main Kaitiaki whom looks after everybody of the Kura and it’s belongings.

Nga Raupo (Plant)

Represents: Growth.

The Space to the right of the Backbone:

Represents: The unknown that lies ahead.

MŌHIO TERE – Quick Info

KEI HEA - Location

33 Meadow Vale
Coastlands, Whakatane

TO MĀTAU RA – Our School Day

M-F: 8am – 4pm
Weekends: Closed

WAEA & I-MEERA - Phone & Email

Whakataunga Kōrerotanga

Terms of Reference

Te Aho Matua

Te Aho Matua

Kōrero ano

Other Information