Kōrero a Te Tiamana

Chairman’s statement

Kōrero a Te Tiamana

Chairmans Statement

Whakatauakī

Vision & Mission

Tohu Whakamarama

Logo Explanation

Anei ra te whakamāoritanga o te poari me tōna ohakitanga mō tō taua kura me o taua tamariki.

Kupu Whakataki – Ngā kōrero whakamana a Te Poari.

The philosophical position of the governance leadership of Te Kura Kaupapa Māori Ki Te Oriini Ki Ngāti Awa.

Ko te kaupapa matua o tēnei kura kaupapa Māori e hāngai ana ki te mauri whakaeaea o Te Aho Matua. E taura here ai te kura nei, ōtirā, ko te kaupapa Māori ki Te Oriini ki Ngāti Awa, ki tō rātau Ringatūtanga, ki tō rātau Mataatuatanga, ki tō rātau Ngāti Awatanga. Ko te haahi Ringatū te tūāpapa o te kura nei, ko Mataatuatanga te tāhūhū o te whare nei, Ko Ngātiawatanga te kūaha o te whare nei, ko Te Aho Matua te poutokomanawa o te whare nei.

The principal foundation of our school is based upon the ancient values and beliefs of our ancestors from ancient times. It is the binding connection that secures our kura to its spiritual foundations founderered in the Ringatū beliefs, connecting us to the wider Mataatua confederation of tribes, to our local tribal identity as Ngāti Awa. The Ringatū church is the solid foundation of our school. Our Mataatua identity is the backbone of our school, our Ngāti Awa Culture and way of life is the doorway to our house of learning and Te Aho Matua is the central pole of our house and our school.

Mā wēnei pou e tū rangatira ai ngā poupou o tēnei whare, ōtirā ko ngā tamariki katoa wēnei o mua, i mua, a mua, hei kauwae kawe ake ai i te reo Māori, ngā kawa Māori me ngā tikanga Māori kia ahomatua ai te tirohanga ki te ao wairua, ki te ao ō te taiao, ki te ao marama, ki te ao tūroa, ki te ao Rarohenga.

It is these central pillars that provide the strength that upholds our house, our children are the pillars of our house, from the beginning to now and into the future and beyond. They are the representatives who will carry the jawbone of knowledge through our chiefly language Te Reo Māori, our customs and our practices through the philosophy of Te Aho Matua, so that their worldview will be seen through the spiritual eyes of their ancestors, embracing the universe and the earth and the natural environment in which they live. Having a clear focus in the ever changing world around them and beyond the horizon into the future preparing them for all things in life.

Mā te reo Māori e Māori ai te ako o ngā tamariki katoa o tēnei kura kaupapa Māori ki te puna o te kōrero, ki te puna o te matauranga, ki ngā māramatanga o ngā whenu e hono atu ai te tamaiti ki ngā momo ara mātauranga o te ao whānui.

Through the chiefly language of their ancestors and its life ethos all teaching methods will embrace the holistic approach to learning, through oral traditions, performing arts, whakapapa, waiata, the ancient knowledge of the ancestors that gives clear connections to all our children in any pathway they pursue in achieving excellence in the world around them.

Mā te aroha, mā te tika, mā te pono, mā te ngākau atawhai, mā te ngākau mahaki, mā te mana atua, mā te mana tīpuna, mā te mana whenua, mā te mana tangata, e taea ai ngā tamariki katoa o Te Kura Kaupapa Māori ki Oriini Ki Ngāti Awa kia ekengia atu ai ki te taumata o te rangi. Te Aho Matua e, pūritia kia mau. Te Aho Matua e, hikoingia te hikoi, mahia te mahi, whakatinanatia ai tōna mauri, Tihei Mauriora.

Through the values of love, through righteousness and good role modeling, having conviction and belief in all things, having a kind heart, having a humble approach to life through the spiritual dimension, the connection to the land, the connection to their ancestors and people, our children will achieve excellence in all that they apply themselves to learn and do. Te Aho Matua, hold firm, hold fast. Te Aho Matua bring it to life, live it every day in everything we do so that it’s life force is acknowledged and respected.

– Pouroto Ngaropo 

MŌHIO TERE – Quick Info

KEI HEA - Location

33 Meadow Vale
Coastlands, Whakatane

TO MĀTAU RA – Our School Day

M-F: 8am – 4pm
Weekends: Closed

WAEA & I-MEERA - Phone & Email

Whakataunga Kōrerotanga

Terms of Reference

Te Aho Matua

Te Aho Matua

Kōrero ano

Other Information